NB!! Tidsplan lørdag formiddag er justert

Vi har oppdaget noen feil i tidsskjemaet for lørdag formiddag.  Riktig tidsskjema ligger under:

NC4 2018 Tidsskjema (4)