Lagleder møte Fredag kl 20 / Plassering av telt og båter

Lagledermøtet blir kl 20 i 2 etg på Kalvøya. Velkommen.

Båter og Telt ønsker vi plassert på de gule områdene som er markert for dette på vedlagte bilde likt som i 2017