Informasjon om parkering

Link til kart: Parkering_kart

Sandvika trebåtfestival foregår samtidig med NC 4, og denne festivalen beslaglegger det meste av parkeringsplassen ute på Kadettangen.  Deltakere og tilskuere henvises til parkeringsplasser under E18-brua (gratis i 3 timer og deretter avgift) og grusparkeringsplass ved Kjørboparken som ligger på motsatt side av Sandvikselva i fht. Kadettangen.  Begge parkeringsplasser er avmerket på kartet øverst i innlegget.

Transport med kajakkhenger over til Kalvøya er selvsagt mulig. Det vil være vakter ved innkjøringen til Kadettangen som er informert om kajakktransportene.  Kjøreatkomst til Kalvøya er vist med rød pil på kartet.

På grunn av pågående anleggsarbeider med å forlenge elvepromenaden inn mot sentrum, er kjøreatkomsten smal og humpete.  Vi i BKK gleder oss veldig til dette blir ferdig en gang i 2019.

Som tidligere år er det ikke mulig å parkere biler ute på Kalvøya.