Informasjon om parkering

Link til kart: Parkering_kart

Båter kan kjøres til Kalvøya som før men bilene må returnere til Kadett tangen siden med en gang.  Kjøreatkomst til Kalvøya er vist med rød pil på kartet.

Parkeringsplassen ytterst på Kadett tangen har 3 timers begrensning ( trekk lapp/ app) .

Sandvika trebåtfestival foregår samtidig med NC 4, og denne festivalen vil trekke folk og beslaglegge parkeringsplasser ute på Kadettangen.

Alternativ kan være parkeringsplasser under E18-brua (gratis i 3 timer og deretter avgift) og grusparkeringsplass ved Kjørboparken som ligger på motsatt side av Sandvikselva i fht. Kadettangen.  Begge parkeringsplasser er avmerket på kartet øverst i innlegget.

Som tidligere år er det ikke mulig å parkere biler ute på Kalvøya.